RITAS` DANSESTUDIE

Indmeldelse & Priser

Indmeldelse skal ske ved udfyldning samt underskrift af indmeldelsesblanket. Ved underskrivning af denne hæftes der for hele sæsonen (i alt 7 måneder) eller kurset (14 gange). Tilmeldingen er herefter uopsigelig og dansestudiet tager som følge heraf ret til betaling for hele sæsonen. Dette uanset om eleven ikke ønsker eller har mulighed for at deltage i undervisningen.

Første undervisningsgang vil for nye elever blive betragtet som en prøvegang. Ønsker man herefter at fortsætte skal indmeldelse samt betaling af 1. rate ske senest den 2. undervisningsgang.

For Voksne Par Begyndere betales for hele kurset.

Det er ikke tilladt for elever at undervise i det lærte materiale udenfor dansestudiet, da dette fra De Danske Danseskoler er forbeholdt dets faguddannede medlemmer/ danselærer. Ved overtrædelse af dette vil deltagelse på dansestudiets hold blive betragtet som et "Instruktør kursus" og dermed blive opkrævet derefter.

 Betaling

Sæsonen kan betales af enten én gang eller á 5 rater. Ved rate betaling skal dette ske senest den 1. undervisningsgang i månederne september, oktober, november, december og januar.

 Ved kursus betales det fulde beløb ved tilmelding senest 2. undervisningsgang.

 Kontantrabat på 5% gives ved indbetaling af hele sæsonen den 1. undervisningsgang. Betaling kan også ske via netbank til reg. 1726 konto nr. 6262 809 488. Overførelsen skal være Dansestudiet i hænde på undervisningsdagen.


Dansestudiet er 100% privatiseret uden offentlig tilskud.